تلاش ملی | روزنامه سراسری اقتصادی سياسی 20 مهر 1399 ساعت 23:06 https://www.talashnewspaper.com/gallery/12/1/مناسبت-روز-حافظ -------------------------------------------------- گشتی در حافظیه شیراز عنوان : به مناسبت روز حافظ منزل حافظ کنون بارگه کبریاست -------------------------------------------------- متن :