تلاش ملی | روزنامه سراسری اقتصادی سياسی 20 مهر 1399 ساعت 18:28 https://www.talashnewspaper.com/video/8/چرا-بعضی-شهروندان-ماسک-نمی-زنند -------------------------------------------------- کرونا در اوج، ماسک ها در جیب! عنوان : چرا بعضی از شهروندان ماسک نمی زنند؟ -------------------------------------------------- متن : چرا بعضی از شهروندان در روزهای اوج کرونا و به هنگام تردد در شهر ماسک نمی زنند؟